Veelgestelde vragen

Osteopathie is geschikt voor iedereen

De osteopaat is opgeleid om mensen van jong tot oud te behandelen. Niet alleen volwassenen, maar ook baby’s en kinderen zijn welkom. PUUR Osteopathie richt zich dan ook op iedereen met een breed scala aan lichamelijke klachten. Daarbij zijn we gespecialiseerd in kaak-, rug-, bekken,- en sportklachten.

PUUR Osteopathie behandelt een breed scala aan lichamelijke klachten.

We zien in onze praktijk veel mensen met klachten aan het bewegingsapparaat die steeds weer terugkomen. Maar bijvoorbeeld ook maag- en darmklachten komen heel vaak voor en kan de osteopaat goed behandelen. Andere klachten komen niet zo vaak voor en daarom weten mensen vaak niet dat behandeling mogelijk is. Onder andere tinnitusklachten, mond- en tongbranden en pijnlijke borsten zijn klachten waar we goed bij kunnen helpen, maar die nog redelijk onbekend zijn. U kunt hiernaast in het bijzonder bij ons terecht met kaak-, rug-, bekken,- en sportklachten.

Gemiddeld zijn er vier tot zes behandelingen voldoende om de klachten te verminderen, maar dit is afhankelijk van de klacht. De tijd tussen de behandelingen varieert hierbij meestal van één tot zes weken. In de eerste behandeling stellen we de diagnose vast aan de hand van een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek. Hieruit volgt vaak dat we dan ook een verwachting kunnen uitspreken over het aantal behandelingen dat nodig zal zijn.

Tijdens de eerste afspraak

We starten altijd met een uitgebreid vraaggesprek. Allereerst nemen we uw medische geschiedenis (eerdere klachten, verrichte onderzoeken, bezoek aan specialist(en), voorgaande behandelingen) door. We bespreken het gebruik van medicijnen, maar ook het ontstaan, beloop en omgang met uw klachten. Indien u onderzoeksresultaten tot uw beschikking heeft, zoals uitslagen van röntgenfoto’s of MRI’s, mag u deze meenemen. Dit geeft ons de mogelijkheid nog meer inzicht in uw klachtenbeeld te verkrijgen.

Hierna volgt een lichamelijk onderzoek. Tijdens dit onderzoek kijken we naar de functie van het zenuwstelsel, houdings- en bewegingsapparaat (spieren/botten/gewrichten/bindweefsel) en bewegingsverlies/spanning van het orgaanstelsel. Indien duidelijk is dat bepaalde structuren niet goed genoeg bewegen, kunnen we besluiten om te starten met het behandeltraject. Aan het eind van het onderzoek legt de osteopaat zijn bevindingen uit. Soms doen ze dit met behulp van afbeeldingen. We willen dat u goed begrijpt wat uw klachten zijn en hoe u er het beste mee om kunt gaan.

Indien de klacht(en) geschikt zijn om door de osteopaat behandeld te worden, wordt de behandeling meteen gestart.

Ja, osteopathie is veilig. De osteopaten bij PUUR Osteopathie zijn erkend opgeleid en geoefend om te beoordelen of een patiënt behandeld kan worden of niet en wat de beste behandelmethode is.

Wanneer zal de osteopaat niet behandelen?

De osteopaat is opgeleid om de klacht(en) van de patiënt te herkennen en te onderscheiden om zo de rode vlaggen (diagnose die niet mogen worden behandeld) uit te sluiten voor behandeling. Mocht er eventueel een rode vlag worden geconstateerd, wordt de patiënt altijd met een verslag van het onderzoek terug verwezen naar de behandelend arts.

Ja, u kunt tijdens het onderzoek en de behandeling altijd een vriend of familielid meenemen om u te begeleiden.

Nee. Voor een osteopathie behandeling heeft u geen verwijzing van de huisarts of specialist nodig. Dit is ook niet nodig voor de verzekeraar om uw behandeling(en) vergoed te krijgen. We stellen we, altijd in overleg met u, de huisarts op de hoogte van de behandeling en het resultaat.

Ja, osteopathie is te combineren met andere therapieën. Toch adviseren we altijd om het in het begin bij één therapie te houden. Zo wordt het effect van de behandeling duidelijk.

Ja. Elke osteopaat die opgenomen is in het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) is erkend. De osteopaten werkzaam bij PUUR Osteopathie zijn erkend in het NRO. Zorgverzekeraars vergoeden alleen osteopathiebehandelingen van een erkend osteopaat.

Ja, osteopaat is een beschermd beroep maar iedereen kan zich osteopaat noemen. Alleen osteopaten die geregistreerd staan in het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) hebben een erkende opleiding osteopathie met succes afgerond. Let hier dus altijd goed op wanneer u op zoek bent naar een osteopaat.

Wat houdt deze registratie verder in?

  • Onze osteopaten voldoen aan de normen voor medische basiskennis
  • Al onze praktijklocaties zijn goedgekeurd door het NRO
  • De osteopaten werken volgens de normen van de beroepsgroep
  • We nemen deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Osteopathie en vallen onder toezicht van het College van Toezicht (tuchtrecht)
  • De osteopaten doen actief aan deskundigheidsbevordering (min. 160 uur per vijf jaar).

Alleen behandelingen van geregistreerde osteopaten worden bij alle verzekeraars en instanties erkend. Alle osteopaten van PUUR Osteopathie staan geregistreerd in het NRO.

Staat uw vraag hier niet bij?

Neem dan gerust contact met ons op.