Informatie voor verwijzers

PUUR Osteopathie: evidence based practice

Contacten met huisartsen en medische specialisten heeft ons geleerd dat osteopathie nog als nieuw en vrij onbekend vakgebied wordt gezien. Oorzaak hiervan is dat er vaak nog onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing van het behandeleffect is. Echter is de ontwikkeling van wetenschappelijke onderbouwing van osteopathie in volle gang. Dit heeft er in sommige buurlanden al toe geleid dat osteopathie volledig erkend is.

De ontwikkeling van osteopathie om ons heen

In Engeland wordt osteopathie op dezelfde manier erkend als de vakgebieden fysiotherapie en tandheelkunde. In België en Frankrijk zijn inmiddels een kader-wet aangenomen om deze erkenning ook te realiseren. Tevens zijn er in Europa verschillende universitaire opleidingen voor osteopathie bij gerenommeerde universiteiten. In Amerika is osteopathie al meer dan 30 jaar een wettelijk erkende universitaire opleiding en behandelmethode. Wij zijn zeer benieuwd naar wanneer een dergelijke erkenning in Nederland gaat plaatsvinden, maar zijn er van overtuigd dat dat het geval zal zijn.

Onze bijdrage

PUUR Osteopathie volgt de wetenschappelijke ontwikkelingen op de voet en draagt bij aan evidence based practice door het leveren van onderzoeken en data. Tevens blijft onze kennis up to date door het volgen van wetenschappelijke instituten voor osteopathisch onderzoek. Daarbij volgen we nationale en internationale opleidingen. Hierdoor worden de patiënten bij PUUR Osteopathie op een veilige en correcte wijze volgens de laatste ontwikkelingen geholpen. Een zeer goede medische kennis van de anatomie en fysiologie is hierbij zeer essentieel en vanzelfsprekend.

Wat is osteopathie?

Osteopathie is een volwaardige medische discipline waarbij de manuele diagnostische en therapeutische aanpak van functiestoornissen, ontstaan door een bewegingsverlies van welk lichamelijk weefsel dan ook, centraal staat.

Een osteopaat onderzoekt het gehele lichaam en gaat daarbij op zoek naar de oorzaak van de klacht daar waar de bewegingsbeperking zich bevindt. Die oorzaak bevindt zich niet altijd op de plek waar de klacht zich uit. Bijvoorbeeld posterelogies of via referred pain.

Met zachte handgrepen kan de osteopaat de bewegingsbeperkingen in het lichaam en de oorzaken daarvan, opsporen en behandelen. Door de mobiliteit te verbeteren kan het lichaam zelf herstellen en de klachten verdwijnen. Osteopathie draait dus om beweeglijkheid!

Bewegingsverlies kan veroorzaakt worden door een ongeval, ontsteking, ziekte, operatie, stress of slechte voedingsgewoonten. Dat het soms lange tijd duurt voordat er klachten ontstaan als gevolg van bijvoorbeeld een trauma of ontsteking, komt doordat het lichaam zich eerst zal aanpassen aan een probleem. Als dan na verloop van tijd deze compensatie niet meer kan worden volgehouden ontstaan er klachten.

Veiligheid & Kwaliteit

Omdat niet alle patiënten van PUUR Osteopathie zijn doorverwezen door (huis)artsen of specialisten, zijn wij getraind in het uitsluiten van contra-indicaties. We herkennen signalen van onderliggende ziektes en afwijkingen. Wanneer hier sprake van is verwijzen we de patiënt meteen door naar de huisarts.

Via visitatie, na- en bijscholing bewaken zowel het N.V.O. (Nederlandse Vereniging voor Osteopathie) en het N.R.O. (Nederlands Register voor Osteopathie) de kwaliteit van de osteopathie in Nederland. PUUR Osteopathie is hierbij aangesloten. Voor meer informatie ga naar www.osteopathie-nro.nl

Wilt u meer weten over wat wij voor uw patiënten kunnen betekenen?

Neem contact met ons op. We kijken uit naar een prettige samenwerking.