Tinnitus: irritant, storend en een rem op je dagelijks leven

Gek word je ervan. Die irritante zoem of piep in je oren. Niet continu, maar bij vlagen en dan vooral als het rustig is. Als je languit op de bank een boek wilt lezen. Niemand hoort het en toch is er dat geluid.

Tinnitus is de medische term voor oorsuizen. Mensen die hier last van hebben, horen geluiden in hun oor. Sommigen horen het af en toe, anderen vaak en weer anderen zelfs voortdurend. De geluiden kunnen piepend, zeurend, brommend of kloppend zijn.

Ontzettend vervelend natuurlijk en bepalend voor je dagelijkse leven. Vooral omdat de buitenwereld niets in de gaten heeft. Dat maakt het extra vervelend. Je wordt gek van al dat geluid en komt onder spanning te staan. En je omgeving begrijpt u vaak niet. Jij hoort een geluid dat voor anderen niet waarneembaar is.

Hier vind je informatie over oorsuizen en beantwoorden wij de volgende vragen:

Je hoort steeds een geluid, terwijl in de omgeving geen geluid is te bekennen. Ruizen piepen, sissen, bonken. Soms hard soms zacht. Soms laag, soms hoog. Een geluid dat niet van buiten komt, maar als het ware in je hoofd zit.

Het is lastig om oorzaken van oorsuizen precies aan te wijzen. Niet alles is eenduidig en hetzelfde bij iedereen. Dat betekent niet dat oorsuizen niet vervelend zijn. Tinnitus levert stress en irritatie op. Het kan zelfs leiden tot allerlei andere lichamelijke klachten, zoals kaakklachten, nekklachten, duizelingen en/of gehoorverlies.

We willen eerst exact weten wat je klachten zijn. Wat ervaar je precies? Waar loop je mee rond? Daar hebben we het in een eerste gesprek uitgebreid over. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek. Als we je persoonlijke situatie goed in beeld hebben, komen we met een behandelplan waarvan wij verwachten dat dit het meeste effect sorteert. Dat bespreken we samen. Eventueel schakelen we daarbij een team van specialisten in: fysiotherapeuten, een psycholoog en een coach. PUUR osteopaten en Dijkstra fysiotherapie: veel kennis onder één dak en een behandelplan op maat.

Wil je zelf ervaren of osteopathie kan helpen bij tinnitus?